Banner 1 Banner 2 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Slider 7

Vòng bi NSK 22234

Thông tin chi tiết

Kích thước sản phẩm:

  • - d: 170 (mm)
  • - D: 310 (mm)
  • - B: 86 (mm)

Giới hạn tải trọng:

  • - Tải trọng động: (kN)
  • - Tải trọng tĩnh: 1460 (kN)

Giới hạn tốc độ:

  • - Tốc độ tham khảo: 1900 (r/min)
  • - Tốc độ giới hạn: 2600 (r/min)

Các thông số khác:

  • - Giới hạn mỏi: 132 (kN)
  • - Khối lượng: 28.5 (kg)
Đối tác