Banner 1 Banner 2 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Slider 7

Vòng bi NSK 32032

Thông tin chi tiết

Kích thước sản phẩm:

  • - d: 160 (mm)
  • - D: 240 (mm)
  • - B: 51 (mm)

Giới hạn tải trọng:

  • - Tải trọng động: (kN)
  • - Tải trọng tĩnh: 780 (kN)

Giới hạn tốc độ:

  • - Tốc độ tham khảo: 1800 (r/min)
  • - Tốc độ giới hạn: 2400 (r/min)

Các thông số khác:

  • - Giới hạn mỏi: 78 (kN)
  • - Khối lượng: 7.75 (kg)

 

Đối tác