Banner 1 Banner 2 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 Slider 7

Vòng bi NSK 6324

Thông tin chi tiết

Kích thước sản phẩm:

  • - d: 120 (mm)
  • - D: 260 (mm)
  • - B: 55 (mm)

Giới hạn tải trọng:

  • - Tải trọng động: (kN)
  • - Tải trọng tĩnh: 186 (kN)

Giới hạn tốc độ:

  • - Tốc độ tham khảo: 5600 (r/min)
  • - Tốc độ giới hạn: 3400 (r/min)

Các thông số khác:

  • - Giới hạn mỏi: 0.017 (kN)
  • - Khối lượng: 12.5 (kg)

 

Đối tác